SPELNINGAR

1/6 Privat
16/6 Musik i sommarkväll Halna kyrka 18:00 
22/6 Högmässa St:a Helena kyrka Skövde 11:00
29/6 Privat 
30/6 Musik i sommarkväll Ekby kyrka 19:00
14/7 Musik i sommarkväll Kinne-Vedum kyrka 19:00
17/7 Laxhall hamnkrog 19:00
21/7 Musik i sommarkväll Färed kyrka 19:00
26/7 Festival Husaren Skövde 20:00
31/7 Laxhall hamnkrog, med Maja Mellring 19:00
3/8 Privat
4/8 Privat